SPOLUPRACUJÍCÍ SOCHAŘI

Z bohatého seznamu Novákových spolupracovníků zde uvádíme pouze ty, kteří nepatří k notoricky známým dobovým osobnostem a jejichž život a dílo není v obecném povědomí. Rovněž se zde nevěnujeme osobnostem, se kterými se Novák setkal jen na jedné zakázce a s nimiž je tedy jeho dílo svázáno jen velmi okrajově.

Beneš Ladislav (1883 - 1956) Úspěšný sochař začínal jako asistent nejen u Nováka, ale pomáhal s realizacemi i Novákovu někdejšímu společníku J. V.… [číst více]
Babka Karel (1880 – 1953) Pražský rodák Babka studoval na zdejší uměleckoprůmyslové škole v letech 1901 – 1907 ve speciálce St. Suchardy. Už… [číst více]
Mára Antonín (1877 – 1946) Syn pražského dřevorytce Václava Máry patří taktéž mezi Novákovy spolužáky. Absolvoval roku 1899 speciální oddělení Uměleckoprůmyslové školy v… [číst více]
Hladík Josef (1874 – 1948) Vyučený štukatér, pozdější medailér a sochař docházel v letech 1891 – 93 na kurzy modelování pořádané pražskou uměleckoprůmyslovou… [číst více]
Stehlík Bohumil (1885 – ?) Novákův spolužák ze speciálky profesora Kloučka na uměleckoprůmyslové škole z let 1904 – 1906 pokračoval také v Novákových… [číst více]
Štrunc Antonín (1871 – 1947) Byl český sochař, rodem z Nového Města na Moravě, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. Po skončení měšťanky… [číst více]

 

SOCHAŘI VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽEB SOCHAŘSKÝCH ZÁVODŮ

Sochaři využívali služeb sochařských závodů, zejména pantografu pro zvětšování soch.

Polášek Albín (1879 – 1965) Narodil se 14. února 1879 ve Frenštátě pod Radhoštěm jako sedmý syn svých rodičů. V dětství pracoval na… [číst více]
Dvořák Karel (1893 -1950) Původní profesí Karla Dvořáka bylo cizelérství, kterému se vyučil, pak navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu (ovlivnil ho zejména Josef Drahoňovský) a… [číst více]
Drahoňovský Josef (1877 – 1938) Narodil se ve Volavci 27. 3. 1877 v rodině malých zemědělců pod Kozákovem, v kraji nalezišť drahých kamenů… [číst více]
Đorđe Jovanović (1861 – 1953) Jovanović byl srbský sochař, člen Srbské akademie věd a umění. Narodil se v Novi sad, studoval v prvním… [číst více]
Gutfreund Otto (1899 – 1927) Narodil se ve Dvoře Králové nad Labem jako čtvrtý z pěti dětí české židovské rodině Karla a Emilie… [číst více]
Kafka Bohumil (1878 – 1942) Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval ve svém rodném městě v letech 1884–1892. Následně v letech 1892–1896 studoval na… [číst více]
Kodet Emanuël (1880 – 1954) Narodil se v rodině krejčího 23. března 1880 v Pelhřimově. Krejčovina se mu příliš nezamlouvala a svou cestu… [číst více]
Mařatka Josef (1874 – 1937) Rod Mařatků pocházel z Vysokého nad Jizerou v Podkrkonoší, ale rodiče Josefa Mařatky se přestěhovali do Prahy a… [číst více]
Myslbek Josef Václav (1848 – 1922) Narodil se na pražském Novém Městě čp. 693[4], v rodině malíře pokojů Václava Myslbeka (1813 - 1887) a… [číst více]
Obrovský Jakub (1882 – 1949) Narodil se v rodině zemědělce Jana Obrovského jako třetí a nejmladší dítě. Přes otcův odpor hospodářství opustil pro… [číst více]
Opatrný Karel (1881 – 1961) Byl český sochař a medailér. Pocházel z pražské umělecké rodiny, k jeho příbuzným patřili hudební skladatel Emanuel Chvála… [číst více]
Pekárek Josef Václav (1873 – 1930) Byl český sochař a medailér období secese a realismu.    Pocházel z nábožensky založené katolické rodiny v Praze.… [číst více]
Šaloun Ladislav (1870 – 1946) Byl český sochař období secese, naturalismu a realismu, zakladatel moderního českého sochařství. Nejprve studoval v letech 1885–1889 v… [číst více]
Španiel Otakar (1881 – 1955) Byl český sochař, řezbář, medailér, profesor na UMPRUM a AVU. Učil se na odborné rytecké škole v Jablonci… [číst více]
Štursa Jan Josef (1880 – 1925) Byl český sochař, rodem z Nového Města na Moravě, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. Po skončení měšťanky… [číst více]
Vosmík Vincenc Čeněk (1860 – 1944) Čeněk Vosmík se vyučil kolářem v dílně svého otce v Humpolci. Pak odešel do Prahy, kde ve zlatnické… [číst více]
Zálešák Štěpán (1874 – 1945) Byl český sochař a řezbář. Specializoval se především na sakrální umění, věnoval se i restaurátorským pracím. Jeho díla… [číst více]