Kafka Bohumil

(1878 – 1942)

Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval ve svém rodném městě v letech 1884–1892. Následně v letech 1892–1896 studoval na sochařskokamenické škole v Hořicích v Podkrkonoší a od roku 1897 byl zapsán na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Stanislava Suchardy. V letech 1904–1908 žil a pracoval v Paříži poté, co získal Hlávkovo stipendium.

Se svým učitelem Stanislavem Suchardou spolupracoval na pomníku Františka Palackého. Po Suchardově úmrtí v roce 1916 byl jmenován profesorem dekorativního sochařství na Uměleckoprůmyslové škole. V roce 1925 se stal profesorem sochařství na Akademii výtvarných umění. Vedle své volné tvorby vytvořil mnoho dekorativních prvků fasád, bust, soch a pomníků.

Pomník Josefa Mánesa v Praze, na předmostí Mánesova mostu, bronz; jeho redukce 1:3 (Národní galerie v Praze),

Pomník Jana Žižky pro Národní památník na Vítkově

Pomník generála M. R. Štefánika pro Bratislavu s českým lvem; odlila firma Franty Anýže; originál zničen 1940, znovupostaven po roce 1990; kopie ve třetinové velikosti stojí na Petříně), miniatury v desetinovém měřítku jsou ve sbírkách Národního muzea v Praze či Spoločnosti M. R. Štefánika v Bratislavě.