Kauzy

Ke zveřejnění jednotlivých kauz nás vedlo vystupování stěžovatelů, tedy několika obyvatel sousedního domu ulice Čiklova a zastupitelů z řad politického uskupení Praha 2 sobě v průběhu projednání změny územního plánu pro stavbu domu pro komunitní bydlení na pozemku v areálu umělecké zahrady v letech 2021- 2023.

Stížnosti a ohlášení podávána stěžovateli v uvedeném období na Městskou policii, na zastupitelstvo ÚMČ Prahy 2, na výbor pro územní rozvoj Prahy 2 a na zastupitelstvo Magistrátu, byly po ověření dozorujícími orgány (odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 2 a stavební úřad) protokolárně uznány za neopodstatněné. Jelikož však protokoly o jednotlivých kontrolách nebyly nikdy zvěřejněny a zastupitelé městské části a Magistrátu s nimi nebyli seznámeni, rozhodli jsme se o těchto kauzách informovat na našich stránkách.