„RESPEKT K PŮVODNÍMU A VSTUP SOUČASNÉHO“

OTAKAR KUČA

Znovuzrozená zahrada podél trati pod Vyšehradem. Místo, jehož genius loci nenechá nikoho v klidu. V éře první republiky ateliér a sochařská dílna Karla Nováka. V druhé půlce dvacátého století filiálka Trnkova ateliéru, detašované studio loutkového filmu pod vedením Břetislava Pojara. Dnes prostor, kde se potkává minulost se současností.

Nová Galerie Umělecké zahrady zve všechny na výstavu

PRvní sběr

zapomanuté skvosty umělecké zahrady v nuslích

 27. září – 31. října 2023

vždy středa, sobota, neděle

od 10:00 do 18:00 hodin

 

komentované prohlídky
5. a 12. října 2023,

vždy od 14.00 do 16.00 hodin

UMĚLECKÁ ZAHRADA NA INSTAGRAMU