„RESPEKT K PŮVODNÍMU A VSTUP SOUČASNÉHO“

OTAKAR KUČA

Znovuzrozená zahrada podél trati pod Vyšehradem. Místo, jehož genius loci nenechá nikoho v klidu. V éře první republiky ateliér a sochařská dílna Karla Nováka. V druhé půlce dvacátého století filiálka Trnkova ateliéru, detašované studio loutkového filmu pod vedením Břetislava Pojara. Dnes prostor, kde se potkává minulost se současností.

 

Od 1. dubna

prohlídky zahrady pro školy 
termín si můžete domluvit na telefonním čísle +420 606 755 015

UMĚLECKÁ ZAHRADA NA INSTAGRAMU