Výlučným vlastníkem areálu tzv. Umělecké zahrady je společnost Pod Bělkou, a.s. Majitelem a hlavním představitelem společnosti je Ing. Vojtěch Haluza, který naprosto zdevastovaný areál za použití značných finančních prostředků a za cenu obrovského úsilí a osobního nasazení zvelebuje. K renovaci areálu přistoupil s respektem k historii, kulturní hodnotě, životnímu prostředí i k okolní městské zástavbě.

Postupně obnovovaný bývalý sochařský areál K. Nováka byl od počátku revitalizace přístupný veřejnosti i organizacím pro pořádání různých kulturních akcí. Jak s postupující obnovou rostla jeho výstavní hodnota stal se i předmětem zájmu malířů a fotografů. Z díla těchto autorů vlastníme pestrý archív tvořící obrazovou kroniku umělecké zahrady.

Studenti v zahradě foto©Kevin v. Ton

Historie zahrady a práce zde tvořících umělců z pestré plejády sochařů a později filmařů se postupně staly studijním předmětem vysokoškolských studentů. Takto byl využit umělecký potenciál zde tvořících umělců pro studijní dizertační práci studentky Karlovy University H. Gaudekové, dnes historičky umění a japanoložky. Její bakalářská práce s názvem Karel Novák a jeho umělecký závod z roku 2011, pod vedením profesora R.Prahla, je uceleným záběrem jedné z význačných činností ateliéru, a tou je tvorba fasád pražských domů. Obsáhlá fotodokumentace z této práce je využita jako obrazová dokumentace v samostatné  kapitole ARCHITEKTURA.

Stejně tak se stala druhá etapa využívané zahrady, éra Studia Krátkého filmu z let 1955 až 1989 předmětem bakalářské práce studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Veroniky Hanákové v roce 2019 pod názvem Animace na periferii.

Vedle předem avizovaných návštěv studentů Akademie výtvarných umění a dalších uměleckých škol, kteří jsou vždy vítáni, tak s radostí poskytujeme areál zahrady studentům gymnázií i základních škol. Velice si považuji dlouho trvající zájem o poznávání historie naší zahrady žáky blízké ZŠ Křesomyslova,MŠ Vyšehrádek, i začínající spolupráce se studenty Anglicko-českého gymnáziua AMAZON a gymnázia Postupická z Praha 4. Pro příští rok plánujeme oslovení dalších škol v okolí. Cílem je, aby zahradní areál opět sloužil k poznávání jeho jedinečné historie.

K nejvděčnější návštěvníkům zahrad dlouhodobě patří senioři, ať už jako jednotlivci odpočívající na lavičce, jednotlivé skupinky i plánované návštěvy Klubů důchodců.

Dřívější pořádání výročních oslav, svatebních obřadů, firemních akcí přerušila pandemie covidu. Ve větším měřítku připravujeme obnovení spoluprácie s nájemcem hotelu POPULUS, společností EuroAgentur Hotels a.s.

 

Český rozhlas Vltava o Umělecké zahradě: https://vltava.rozhlas.cz/nikdo-o-ni-nevi-umelecka-zahrada-je-zelena-oaza-plna-soch-v-centru-prahy-9237505


 

iDNES o Umělecké zahradě: idnes.cz/zpravy/umelecka-zahrada-v-nuslich-slavi-100-let


 

Článek ke 100 letům Umělecké zahrady najdete zde: www.bkovarikova.cz/zapisnik/2024/umelecke-zahrade-v-ciklovce-je-100-let-2770

 

Stručný přehled o naší aktivitě v roce 2023 vyšel v časopise Tučňák: