Hladík Josef

(1874 – 1948)

Vyučený štukatér, pozdější medailér a sochař docházel v letech 1891 – 93 na kurzy modelování pořádané pražskou uměleckoprůmyslovou školou. Později založil vlastní sochařsko – štukatérský podnik v Olomouci.

Vytvořil několik portrétů olomouckých biskupů, věnoval se pomníkům a medailérství. Věnoval se také restaurování sakrálních plastik. S Novákem spolupracoval v roce 1902 na interiérové výzdobě Pražské úvěrní banky a podílel se rovněž na bohaté vnitřní výzdobě refektáře augustiniánů v Brně.