UMĚLECKÁ ZAHRADA 2022

Umělecká zahrada je prostor zcela unikátní svou atmosférou a historií, i s ohledem na to, že se nachází uprostřed husté zástavby pražských Nuslí. Jde o skrytou zahradu s množstvím různorodých soch, bujné vegetace a spletitého systému cestiček a schodišť, které dohromady tvoří neopakovatelný genius loci. Cílem návrhu je citlivě podpořit specifický charakter zahrady, zdůraznit důležitá místa a dát lidem možnost v zahradě skutečně pobývat.

Koncept je založen na třech základních pilířích – zahrada UMĚLECKÁ, HISTORICKÁ a BOTANICKÁ.

UMĚLECKÁ ZAHRADA – PRINCIPY PRO PRÁCI S ARTEFAKTY
Sochy, ty nové i ty oprýskané časem a porostlé vegetací nepochybně tvoří velkou část kouzla Umělecké zahrady. V současnosti jsou však sochy a artefakty rozmístěny nepravidelně po celé zahradě, bez zjevného konceptu či systému. Navrhujeme sochy koncentrovat pouze na určitých místech, aby díky kontrastu s prázdnými plochami lépe vynikly. Zejména by měly obklopovat tři hlavní zastavení s pergolami, „sochařský atelier“ vedle budovy a také náhodně vykukovat z divokých porostů podél cesty. Moderní sochy pak budou umístěny na obou koncích zahrady, jako symbolický počátek a zakončení cesty.

HISTORICKÁ ZAHRADA – INSPIRACE HISTORIÍ
Těžištěm zahrady je sochařský atelier kolem sloupového altánu, připomínající atmosféru atelieru Karla Nováka, který tu fungoval od 20.do konce 40. let 20. století. Prostor bude k dispozici sochařům i dalším umělcům a v zahradě tak po dlouhé pauze bude opět moci vznikat umění. Historie je inspirací pro návrh i v dalších ohledech – nové dřevěné pergoly jsou navrženy podle původních pergol na fotografiích a na ose hlavní promenády je v povrchu umístěn symbolický kruh podobně jako v návrhu Otakara Kuči z 90. let.

BOTANICKÁ ZAHRADA – PRINCIPY PRO PRÁCI S VEGETACÍ
Cílem návrhu je v posílit stávající hodnoty vegetace v zahradě – zejména neotřelé kombinace různých druhů rostlin a atmosféru polodivokých zákoutí se sochami, které na některých místech vznikají. V principu je nezpevněná plocha zahrady rozdělena do tří kategorií podle
navrhovaného charakteru vegetace. Bohatě kvetoucí záhony zdůrazňují a okrášlují tři zastavení s pergolami. Tyto místa budou vyžadovat nejvyšší míru údržby, ale přinesou významnou hodnotu z hlediska estetiky i biodiverzity. Záhonům kontrastují volné travnaté plochy, které nabídnou návštěvníkovi určité vizuální zklidnění a případnou plochu k odpočinku. Zbytek ploch pak bude patřit divokému podrostu skapradinami, keři a popínavkami porůstajícími sochy.