SOCHAŘSKÝ ATELIER, SKLENÍK SE ZÁZEMÍM, návrhy z roku 1998

Při spolupráci na realizaci přestavby Divadla na Fidlovačce (1996) ve volné aktivní chvíli vznikly zdařilé architektonické návrhy staveb v sochařském areálu. Z toho návrh doc. architekta Maleny skleníku se zázemím byl podkladem pro realizovaný projekt Ateliéru Atlas s.r.o. z roku 2012.

Miroslav Malena (1937 – 2008) patří nepochybně mezi nejvýznamnější české scénografy a divadelní architekty druhé poloviny XX. století. Byl jedním z posledních posluchačů prof. Františka Tröstra na DAMU v Praze společně s režisérem Janem Schmidem se podílel na formování poetiky dnes už legendárního divadla Studio Ypsilon, nejprve v Liberci a později v Praze. Malena spolupracoval i s dalšími divadly doma a v zahraničí, nejen jako scénograf, ale i režisér. Od 70. let rozšířil své působení i na pole divadelní architektury, nejprve se věnoval zastřešování letních scén a podií, poté projektoval přestavby a rekonstrukce divadelních interiérů. Zde připomeňme Divadlo Archa a Divadlo Fidlovačka v Praze, Městské divadlo a divadlo Reduta v Brně, Horácké divadlo v Jihlavě, nemluvě o řadě prací v zemích bývalé Jugoslávie.