SECESNÍ VILA S ATELIÉREM 30. LÉTA

Stavba honosné secesní vily dle architektonického návrhu (autor neznámý, předpokládaný architekt – spolupracovník sochaře) z 30 let minulého století na vyčleněném staveništi z roku 1924 navazovala na již plně funkční sochařské ateliery a upravenou výstavní část zahrad.

Sádrový model v měřítku 1:100 z dílny sochaře, se dle pamětníků dochoval až do 60. let minulého století, fotografie modelu zobrazují celkové pohledy na toto dílo.

Náplní novostavby vedle rodinné činžovní vily bylo doplnění o chybějící prostory pokrývající návrhy a výrobu šperků, váz, dopisní schránky, drobné umělecké prvky interiérového vybavení, štukařské interiérové práce – designové středisko sochařského závodu.

V tomto období patřila štukatérská dílna, jako jedna z nosných funkcí sochařského závodu, k absolutně největším na území Prahy ze všech 128 dílen zde působících.

Dispoziční uspořádání spočívá v orientaci části určené k bydlení směrem do ulice Čiklovy a designerská umělecká tvůrčí činnost navazuje na stávající ateliery ve dvorní části.

Ze zachovalé dokumentace a volného dotvoření arch. Fišery se jedná o pěti(čtyř) podlažní zástavbu s mansardovou střechou výška budovy 19 m a užitné ploše podlaží 460 m². Celková plocha vyčleněného staveniště dle plánu z 1924 činí 1450 m².

K realizaci stavby nedošlo ať již v důsledku bouřlivých válečných událostí a následných revolučních poválečných let minulého století.