Lyceum spolku Vesna, Brno – Veveří

1900

Roku 1870 byla v Brně založena pěvecká jednota Vesna, která byla již dva roky nato proměněna na ženský vzdělávací spolek. K velkému úspěchu spolku patřilo založení první pokračovací dívčí školy na Moravě roku 1886. Velkou postavou v moravském ženském hnutí byla Eliška Machová, která se také nejvíce zasloužila o založení Vesniny školy a hrála roli i v jejím financování. Patrně i její zásluhou, spolu s úsilím ředitele Vesniných ústavů F. Mareše, mohl být roku 1899 vypracován projekt na budovu nového dívčího lycea, celkově čtvrté budovy komplexu Vesna.

Stavba byla dokončena roku 1900 architektem Antonínem Pfeifferem a stavitelem Antonínem Tebichem. O kvalitách tohoto počinu svědčí pochvalný článek Dušana Jurkoviče ve Zlaté Praze ze stejného roku. Autor v ní píše: „Vedle dobře cítěného římsování jemná výzdoba sochařská dochází plné platnosti a tvoří ladný celek. Z klidné, hladké plochy středního pilíře vystupuje nízký relief genia, zvedajícího pochodeň a otevřenou knihu. Vzlet, rozmach, případné roucho, krásná hlava, skvostně stylisovaná křídla mocně účinkují. Figura na klidně hladké ploše, prosta všech možných obrub, ozdob a přítěžků, působí monumentálně. Autorem jejím je sochař p. Josef Pekárek z Prahy.Autorem ornamentální ozdoby je sochař p. Karel Novák z Prahy, rodák moravský, jenž o vkus façady má přední zásluhu.“ Tak jako u již výše zmíněného Peterkova domu, základem úspěchu díla bylo přidělení hlavní figurální výzdoby Pekárkovi, zatímco Novák se věnoval celkovému rozvržení štukové dekorace a jeho provedení. Fasáda Vesny působí vskutku velice ladným, elegantním dojmem.