HOTEL ZAHRADA 2013

HOTEL ZAHRADA – ul. Čiklova, Praha 2 – Nusle
Zastavovací studie k podnětu na pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy.

Zastavovací architektonická objemová studie  z roku 2005, revidována v roce 2013 autorů Ing. arch. Stempel a ing. arch Jan Tesař řeší ve svém konceptu jednoduchou hmotu hotelu, která kompozičně dotváří sochařskou zahradu. Hotel je proto navržen jako vertikální zahrada – „osázený květináč“.  Suterénní  podlaží s garážemi, které jsou z části zapuštěny do příkrého svahu, tvoří onen květináč, ze kterého „vyrůstají“ obytná patra. Zeleň zde pomáhá zlepšit akustické podmínky, které jsou zhoršeny železniční tratí.  Hotel je tedy obalen akustickou fasádou spolu se sochami je pokračováním  výstavní sochařské zahrady. Vstupní podlaží je z ulice Čiklova, odkud je též výtahem zajištěn vjezd i výjezd do zásobování a do garáží.

 

Dispoziční řešení – vstupní nadzemní podlaží je uvažováno jako volný otevřený prostor, ve kterém je umístěna plocha foyer, kovárny, restaurace a plochy vertikálních komunikací. Další čtyři nadzemní obytná podlaží hotelových pokojů, kde každé  podlaží je soustředěno kolem galerie s výtahem a schodištěm. Je zde rovnoměrně rozmístěno 15 pokojů s příslušenstvím.

– 1. suterén je uvažován jako technické podlaží, vedle kuchyně se sklady je umístěno potřebné zázemí hotelu.

– 2. a 3. suterén je uvažován pro garáže s 15 místy s vertikální obsluhou výtahem.

V zachovalé budově  původních atelierů navazujcích na novou výstavbu je zajištěna trvalá výstavní a umělecká činnost přístupná veřejnosti,  s možností pořádání seminářů, konferencí dalších kulturních akcí.