Hotel Palace, Praha

1909

Autory hotelu, který byl slavnostně otevřen 21. 4. 1909, byli František Buldra a Jiří Justich. Justich se pravděpodobně pouze autorsky podílel na projektu, zatímco František Buldra byl zároveň majitelem, projektantem i stavitelem hotelu. Stavba v pozdně historizujícím slohu se secesními prvky probíhala v letech 1907 – 09. Novostavba hotelu Palace byla několikrát upravována, poprvé v již v roce 1920, poté v letech 1930, 1933. Zvláště od 20. let se hotel těšil nebývalé oblibě, čehož důkazem jsou jména některých jeho návštěvníků: Emma Destinová, Enrico Caruso, Josephine Baker a další.

Úspěšná dráha hotelu skončila roku 1986, kdy byl uzavřen. V letech 1988 – 89 došlo k zatím poslední, avšak velmi necitlivé rekonstrukci, během níž byly ze stavby zachovány jen obvodové zdi a interiér byl zcela přestavěn.

Stavba hotelu je rohová na půdorysu písmene L se skoseným nárožím. Po přestavbách má tři podzemní podlaží, přízemí, osm pater a dvě patra v mansardové střeše. Nárožní arkýř na konzolách sahá po zvýrazněnou římsu nad třetím patrem. Uliční fasáda do ulice Jindřišské je pětiosá a do ulice Panské dvanáctiosá. Na nároží se vypíná šestiboká věž, zakončená stupňovitou lucernou. Z hlediska štukové dekorace není fasáda hotelu nijak bohatá, zdobena je rustikou, v suprafenestrách a pod parapety secesními florálními štuky ve stylu prosté elegance střídmého geometricko-florálního dekoru, doplněné mozaikami a nápisy Hotel Palace. Bronzoví světlonoši u vchodu jsou dílem Antonína Máry, se kterým se Novák již setkal v Karlínské Sakařově škole. Je možné, že Novák mohl díky pantografu Márovi pomáhat s převodem soch do nadživotního měřítka.