Grabův dům, Praha

1903

Dům úspěšného továrníka Graba byl rozdělen na dvě části, obytnou čtyřpatrovou a kancelářskou dvoupatrovou. Byty měly v průměru 7 pokojů a do domu bylo od počátku zavedeno ústřední topení, teplá a studená voda i elektrický výtah. Jednalo se tedy o luxusní bydlení.

Fasáda domu je velmi bohatě dekorována, Novák tu pracoval podle návrhů C. Kloučka a Matěje Blechy. Dům je členěn na pět svislých okenních os, střední část tvoří půkruhový rizalit. Ze štukového dekoru jsou výrazné figurální skupiny v krajních štítech. Jedná se o dvě ženské postavy na pozadí rostlinného dekoru. Ženy s rozevlátými draperiemi svírají mezi sebou nápisový obdélný štít s monogramy majitelů: E.H.G. Při bližším pohledu na obě postavy vidíme, že se jedná o konkrétní osoby, nejspíše paní Grabovou s dcerou. Dcerka působí velmi mladě, čemuž přisvědčuje i kratší sestřih vlasů. Oděna je do velmi lehkých dívčích šatů. Paní Grabová je naopak vyvedena prozaičtěji v kuchařské zástěře a s vyhrnutými rukávy. Její postoj s rukou v bok působí velmi rázně, čemuž odpovídá i poněkud přísný výraz její tváře. Dolní části vystouplého rizalitu dominuje reliéf s letící postavou viktorie, držící v jedné ruce věnec a v druhé ratolest s laurovými listy. V pozadí se rýsuje rozsáhlý komplex továrny doplněný o dva bujně kouřící komíny. Jde bezesporu o ódu na prosperující továrnickou dráhu pana Graba. Všechny prostory mezi jednotlivými okny jsou také štukově pojednány, většinou jde o kombinaci rostlinných motivů s dětskými / andílčími hlavami či polopostavami. Na architektonicky zajímavě pojaté atice se pak opakuje motiv ženského maskaronu. Pletence vavřínových listů s bobulemi rámují portál domu, označený typicky secesně stylizovaným nápisem Anno Domini 1903, pod nímž vidíme mužský maskaron zpodobňující Merkura, patrona obchodu a podnikání. Tato fasáda je pravděpodobně první pražskou zakázkou tohoto typu, kterou Novák dostal po odchodu kolegy Pekárka ze společného podniku.