Dům stavitele Matěje Blechy, Praha

1904

Secesní dům stavitele a majitele M. Blechy s portálem od Celdy Kloučka z let 1904 – 5 vyniká umírněným řádem dekorace.

Pětiosé čtyřpatrové uliční průčelí je doplněno polosuterénem, mezaninem a podkrovím. Převládajícím zdobným prvkem je pásová bosáž. Střední osa od prvního patra je akcentována vystupujícím arkýřem, podklenutým segmentem. Arkýř vrcholí balkonem s dekorativní mříží. Balkonové okno je bohatě členěné a akcentuje tak svou polohu ve středu nad ním se klenoucího segmentového štítu, který dominuje celé budově. V krajních osách druhého patra vidíme balkonky na trojicích volutových konzol, opět se secesními kovanými mřížemi. Hlavní vchod s vjezdem je zaklenut stlačeným obloukem. Štukové zdobení nacházíme až v horní polovině domu, nejvíce na jeho vrcholovém oblém štítu. Pět okenních os je ve třetím a pátém patře zdobeno drobným florálním štukem suprafenester. Variace motivu laurových lístků s občasnými trsy bobulí se opakuje i na štítu, který je tímto zdobením pokryt hustěji než zbytek fasády. Nad střední osou se na štítu objevuje drapérií ovázaný medailon se zlatým monogramem Matěje Blechy. Po stranách štít vrcholí dvěma postavami putti, obklopenými malými jabloněmi s plody. Tím fasáda rezonuje s Kloučkovým kamenným portálem, na němž se také objevují putti i jablka v pletencích listoví. Putti na pravé straně portálu drží v ruce štítek, na němž je lineárně vyryt trojúhelník a nahazovací lžíce coby symbol stavitelství. Štít protilehlého putti ukazuje znak tří štítků symbolizujících malířství. Odkaz na malířství je ještě podtržen „malířskou“ čapkou na andílčí hlavě. Zdobnost portálu zvláštně kontrastuje s absencí štukového dekoru v dolní polovině domu. Kumulace dekoru na portálu a poté na vrchním štítu domu působí poněkud nevyváženým dojmem. Novákova práce na této fasádě navíc poněkud zaniká ve srovnání s jeho mistrovským kouskem na sousedním domě architekta Kamila Hilberta.