DS ČIKLOVA – OBJEKT ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2022

Vypracovaná objemová studie brněnským architektonickým atelierem v 11/2022 měla sloužit jako podklad pro vyhodnocení doplnění vhodné zástavby v historickém objemu původních objektů v nároží ulice Čiklova.

Bylo to alternativní řešení k původnímu návrhu projektu Hotel Zahrada a studie tak byla podkladem k pořízení změny Územního plánu hl. m. Prahy. Kolektiv autorů architektů podle zadání majitele využil celou zastavovací plochu navrženou v předmětu změny ÚP, včetně kompletní přestavby původních atelierů.

Obsahem této studie je objem novostavby v soudobém stylu, splňující veškeré parametry stanovené IPR a stavebními předpisy. Architektonický výraz vhodně doplňuje zástavbu původních domů a uzavírá současnou lineární řadovou výstavbu činžovních domů, které z blokové zástavby rozbíjí železniční koridor.

Vlastní náplní projektového řešení je nový objekt sociálních a zdravotnických služeb umístěný v západní části stavby o pěti nadzemních podlažích, poskytující veškeré potřebné vybavení k potřebám péče o pacienty a služby, včetně technického zázemí. Dispoziční řešení uvažuje s umístěním 10-ti dvoulůžkových pokojů, sesterny v každém podlaží, tedy 50-ti pokojů v celém léčebném a sociálním komplexu.
Dvě podzemní podlaží slouží pro technické vybavení a garáže.

Ve východní části stavby jsou situována tři nadzemní podlaží, která jsou propojena spojovacím krčkem s hlavní budovou. V objetu je zachována původní výstavní náplň s galerií a společenským sálem, kavárnou v loftovém provedení přes dvě podlaží. Třetí nadzemní podlaží je plně využito pro poskytnutí zdravotnických služeb.

Celý objekt je přístupný z ulice Čiklova, dopravní obsluha využívá stávající napojení na ulici Čiklova s propojením do garáží z nově budované areálové komunikace.

Společným cílem autorů i zadavatele bylo využití daného zastavovaného území pro poskytování komplexní služby pacientů s maximálním využitím léčebného potenciálu zahradní části, vhodně doplněné pavilonky výtvarných činností (malířský, keramický atelier, keramická, krejčovská dílna) pro léčebnou klientelu.

I tento projekt umožňuje zachování výstavní a galerijní činnosti původní náplně sochařského areálu, vždy přístupný široké veřejnosti…