Dörflerův dům, Praha

1904 – 1905

Tento nájemní dům s obchodním přízemím byl postaven pro Ondřeje Dörflera. Dům byl realizován Matějem Blechou, autorem projektu byl architekt Jiří Justich. Tato novostavba stojí na místě původního čtyřkřídlého klasicistního domu s dvorem.

Již v roce 1920 byl dům upravován, a to zejména v interiérech, v letech 1928 – 9 pak došlo k úpravám výkladce a dvorany. Prostory lékárny a restaurace Pelikán byly pak přestavovány v letech 1939 a 1943, dalších zásahů se stavba dočkala v letech 1958 a 1970. V nedávné době byla opravena fasáda.

Přízemí a první patro domu je věnováno obchodním prostorám, druhé až šesté patro náleží bytům. Fasáda je dělena do třech svislých a čtyřech okenních os. Ve čtvrtém až šestém patře se vzhled oken neopakuje, každé patro působí jako stylově sladěný celek. Mezi třetím a čtvrtým patrem vidíme dva štukové věnce doplněné drapérií. Nejdekorativněji jsou poté zpracovaná okna čtvrtého patra, obkroužená stylizovanými pávy a zlatými draperiemi. Pávi, tradiční symboly nesmrtelnosti, jsou provedeni velmi svěže v neotřelém postoji, doplněny zlatými šupinkami a stvoly listoví. Florální dekor poté pokračuje nad pávy směrem k balkonu pátého patra, centrálnímu bodu celé fasády. Mřížoví balkonu je taktéž velmi dekorativně vyvedeno, jeho střed tvoří písmeno D orámované vegetabilními ornamenty a spirálkami. Florální pletence doplněné zlatými draperiemi najdeme i v prostoru mezi okny šestého patra.

Celá fasáda pak vrcholí oblým štítem, do jehož vrchní niky je vložena zlatá váza ověšená drobnou drapérií. Na štítě také najdeme nápisy „U Dörflerů“ a „Postaveno L. P. 1905“. Tato fasáda, uzavírající prvních pět let Novákovy sochařské dráhy, je vynikajícím dílem. Dokazuje Novákovu schopnost samostatné kvalitní práce, která nejen technicky, ale i stylově odpovídala dobové špičce.