CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2023

Navrhovaný bytový dům nazvaný podle bývalé usedlosti nad Čiklovou ulicí bude součástí výstavní plochy Umělecké zahrady, kde bývaly v první polovině 20. století sochařské ateliéry Karla Nováka. Nový objekt je složen ze dvou částí, a to z vlastního bytového domu, a dále provozní budovy umělecké zahrady, která bude na místě původního ateliéru.

Projekt těchto nových objektů byl započat již v roce 2022 a je prováděn do dnešních dnů. Bytový dům je zasazen do uliční fronty stávajících domů v ulici, avšak nenavazuje na ně přímo, ale od posledního domu je odsazen tak aby se pohledově zachovalo jeho východní průčelí, které je zakončuje frontu stávajících domů.

Nový dům je pětipodlažní s hlavním vstupem z Čiklovy ulice a s podzemními garážemi, které jsou vzhledem k výškovému rozdílu mezi ulicí a úrovní zahrady zespodu viditelné. Součástí stavby je i částečná úprava chodníku před domem. Na chodníku budou umístěny dva vjezdy do garáží a též zde bude nový přístup do prostoru Umělecké zahrady.

Na tyto garáže bude v úrovni zahrady navazovat provozní budova vlastní umělecké zahrady. Ta bude dvoupodlažní a bude obsahovat hlavně výstavní prostor s malou kavárnou, v patře bude administrativní zázemí a též ateliéry. Bude tak zachována možnost pro sochaře pracovat v prostoru se silným geniem loci.