Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Lvi fontana
Lvi fontana
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Nika
Nika
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek