Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Obnova teras
Obnova teras
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Vykopaná torza
Vykopaná torza
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Nika
Nika
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)