Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Nika
Nika
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru