Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Nika
Nika
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras