Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Nika
Nika
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Lvi fontana
Lvi fontana
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou