Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Nika II
Nika II
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela