Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Nika
Nika
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Nika II
Nika II
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV