Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Nika II
Nika II
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)