Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Obnova teras
Obnova teras
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Pod pergolou
Pod pergolou
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras