Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Pod pergolou
Pod pergolou
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Obnova teras
Obnova teras
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik