Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Obnova teras
Obnova teras
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Pod pergolou
Pod pergolou
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Nika II
Nika II
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování