Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Nika II
Nika II
Lvi fontana
Lvi fontana
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]