Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Lvi fontana
Lvi fontana
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Pod pergolou
Pod pergolou