Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Pod pergolou
Pod pergolou
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů