Současnost

Po navrácení bývalého areálu sochařského atelieru a zahrad vyvstala před potomky původního majitele Karla Nováka klasická otázka: Co s tím? Tak jako většina restituentů té doby neměli finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu a každý ze šesti potomků měl na využití jiný názor.

Od počátku převzetí areálu je snahou majitele realizovat původní záměr sochaře K.N.na dostavbu na p.č. 1181 v západní části přiléhající k zastavěné ploše p.č. 1180.

Sochařův návrh secesního objektu,který měl původně obsahovat jak část k bydlení a větší plochy pro rozšíření sochařských atelierů nebyl tímto realizován-válka ,změna politického režimu byl na svoji dobu velice zajímavý.

Foto ze zahrady

Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Nika II
Nika II
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče