Španiel Otakar (1881 - 1955)

byl český sochařřezbářmedailérprofesor na UMPRUM a AVU.

Učil se na odborné rytecké škole v Jablonci nad Nisou. V roce 1901 absolvoval medailérskou školu vídeňské Akademie u prof. Josefa Tautenhayna. V letech 1902 až 1904pokračoval ve studiu na AVU v Praze pod vedením J. V. Myslbeka. Své výtvarné vzdělání pak završil v Paříži, kde byl žákem Alexandre Charpentiera.

Pobyt v Paříži byl rozhodující pro vytváření jeho osobitého stylu a další zaměření tvorby. Nemenší význam pak jistě mělo přátelství s Antoinem Bourdellem. V roce 1917 se stal profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a od roku 1919 byl profesorem na AVU.

Za nacistické okupace byl vězněn v internačním táboře ve Svatobořicích. Jeho bratr, čs. generál Oldřich Španiel, odešel po okupaci do zahraničí a v letech 1944 až 1946 byl přednostou vojenské kanceláře prezidenta Beneše.

Tvorba umělce vychází ze secese, je v ní patrný vliv J. V. Myslbeka. V počátcích tvorby, kdy se věnoval klasickému sochařství, kromě tradičních témat aktů (Myjící se žena1906Ženy v lázni1908) byli jeho častým tématem sportovci (FotbalistaSkokan1908). Po návratu z Paříže je v jeho díle zřetelný vliv Bourdella (Tanečnice1915Dívka s rukávníkem1916). Jeho tvorba po 1. světové válce má blíže k neoklasicismu, stal se téměř oficiálním státním umělcem a není divu, že se v ní projevuje jistý akademismus.

V jeho díle dominuje reliéfní tvorba, v níž dosáhl světové úrovně. Věnoval se medailímmincímplaketám a portrétu. Velmi uznávanou mincí je návrh Svatováclavského dukátu 

V letech 19021949 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes,[3] v roce 1919 byl jeho předsedou [4].

Z díla:

Číst 1891 krát Naposledy změněno neděle, 13 srpen 2017 20:52