Zálešák Štěpán (1874 - 1945)

byl český sochař a řezbář. Specializoval se především na sakrální umění, věnoval se i restaurátorským pracím. Jeho díla zdobí mnoho českých chrámů a kostelů.

Absolvoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1888–1892), obor ornamentální řezbářství pod vedením prof. Aloise Balána a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1892–1898), obor řezbářství u prof. Jana Kastnera. V letech 1898–1912 pracoval ve vlastním atelieru v Praze v Říční ulici. V roce 1912 se stal nástupcem prof. Kastnera († 1912) na Uměleckoprůmyslové škole, kde působil do roku 1934. Je pohřben v Praze na Vyšehradském hřbitově.

Bánov

Kolín nad Labem

Kouřim

 • kříž se sochami Panny Marie a sv. Jana, hlavní oltář gotického kostela sv. Štěpána (1907)
 • oltář se sochami Panny Marie a andělů, severní boční loď kostela sv. Štěpána (1907)
 • oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého mezi dvěma anděli, jižní boční loď kostela sv. Štěpána (1907)

Kutná Hora

 • Archa Večeře Páně (1903) – 4 reliéfy: sv. Václav, Vojtěch, Cyril a Metoděj – hlavní oltář kostela sv. Barbory
 • sochy sv. Cyrila a Metoděje, kostel Panny Marie na Náměti
 • oltář v kapli Nejsvětějšího srdce Páně, klášter řádu sv. Voršily

Praha

Vyšehrad

 • bronzová busta probošta Václava Štulce (1910), Štulcova zahrada
 • tympanon Poslední soud nad hlavními vchodovými dveřmi kostela sv. Petra a Pavla (1901)
 • sochy sv. Petra a Pavla pro hlavní oltář kostela sv. Petra a Pavla (1903)
 • Ukřižování se sv. Lohengrinem, v interieru kostela sv. Petra a Pavla
 • boční oltář Král Králů (20.léta), skupina soch z lipového dřeva, pozlaceno, kostel sv. Petra a Pavla

Pražský hrad

 • střední dveře a stěny v podkruchtí Wolhmutovy kruchty s řezbami na motiv sv. Cyrila a Metoděje (1928), dubové dřevo, katedrála sv. Víta

Vinohrady

Holešovice

 • plastiky sv. Bartoloměje, sv. Václava, 8 andělů, dva klečící andělé a Kristus na kříži (1912), hlavní oltář novogotického kostela sv. Antonína
 • andělé s korunou pro boční oltář kostela sv. Antonína

Žižkov

 • práce na průčelí i interiéru kostela sv. Prokopa na Žižkově (1910)
 • sochy sv. Cyrila a Metoděje, hlavní oltář
 • boční oltář Panny Marie s deskovými výjevy z jejího života
 • boční oltář Božského srdce Páně s obrazy sv. Augustina a sv. Aloise

Ostatní části

 • Pražský městský znak (1926), vyřezán podle návrhu prof. V. Vojtíška a prof. F. Kysely – shořel při požáru Staroměstské radnice za pražského povstání v roce 1945
 • Plastika Útěcha zhotovena pro vlastní hrob – z hrobu byla ukradena v roce 1993

Uherský Brod

Velehrad

 • socha sv. Josefa, boční loď chrámu
 • rám pro obraz Madony od Emanuela Dítěte, řezbářská práce

Další místa mimo Prahu

Drobné plastiky

 • Mateřská láska, Marie s ovečkou, Malá chůva, Ovčáček, Chlapci se psem
 • sochy Madony, světců a světic, církevních hodnostářů
Číst 3314 krát Naposledy změněno neděle, 13 srpen 2017 21:01