Vála Josef (1883 - ?)

Pražský rodák,35 v letech 1898 – 1904 studoval tamtéž uměleckoprůmyslovou školu, kde se mohl ještě setkat s Novákem, těsně před jeho absolutoriem.

Zde si ho pravděpodobně Novák vyhlédl pro další spolupráci. Roku 1902, tedy ještě za studia, pomáhal Vála s vnitřní výzdobou pražské Úvěrní banky, téhož roku prováděl rostlinné a ornamentální štuky na domě čp. 1075 v dnešní Pařížské ulici. O dva roky později nanášel štuky spolu s kolegou p. Liškou z Novákova atelieru na Blechově domě čp. 235/II na Masarykově nábřeží. S dalšími kolegy z Novákova podniku se roku 1907 podílel na pracích na slavobráně pro návštěvu císaře Františka Josefa. Následného roku vypomáhal při dekoraci pavilonů pro výstavu Obchodní a živnostenské komory, včetně i za rámec výstavy proslavené restaurace „U Slona“. Roku 1908 spolu se Štruncem a Zítkem pracoval na pražské Pojišťovně proti škodám z ohně a krupobití, kde Novákova firma prováděla dva reliéfy ve vrchních štítech podle Šalounových modelů. Před rokem 1909 pracoval v Novákově atelieru na modelech pro interiérové dekorace pro císařský salon Nádraží Františka Josefa, na místě pak prováděl velkou část ornamentální výzdoby podle Novákových autorských návrhů. Účastnil se též prací na Obecním domě, kde je dílensky spojován především s maskarony na hlavním průčelí budovy. V roce 1913 je spolu s p. Zítkem veden jako autor kolorovaného znaku ve štítě vršovické záložny v Praze. Účastnil se také práce na výzdobě domu tiskárny Politika na Václavském náměstí (čp. 835/II). Významně se též podílel na výrobě keramických váz a drobných předmětů, stejně jako výrobě kachlíků a krbů a komorních bust slavných osobností, což tvořilo nezanedbatelnou část Novákovy dílenské produkce. 

Číst 2226 krát Naposledy změněno neděle, 13 srpen 2017 20:57