Štrunc Antonín (1871 - 1947)

Plzeňský rodák se prosadil jako sochař a štukatér v Praze, kde si roku 1913 zařídil závod dekorativního sochařství. Mezi jeho nejslavnější díla patří spolupráce s Ant. Márou na Sakařově škole v Karlíně, kde se setkal také s K. Novákem. Spolu s Novákovým hlavním pomocníkem p. Zítkem je Štrunc veden jako dohled při realizaci Novákových modelů pro Smetanovu síň Obecního domu; krom dohledu měl být pověřen i finální úpravou těchto děl. Před rokem 1909 se podílel na dekoraci prostor Nádraží Františka Josefa, zejména na velkých figurách v průčelí budovy, které prováděl podle Šalounových modelů. S p. Zítkem se podílel na provedení velkolepého reliéfu na domě dr. Brzoráda v Nymburce roku 1910.

S Novákem dále pracoval v roce 1913 na výzdobě Mariánského kostela na Svaté Hoře v Příbrami, a to zvláště na postranních cviklech. Téhož roku se zúčastnil výzdoby vršovické záložny v Praze, kde měl vytvořit ústřední dvojici chlapců na fasádě; také je veden jako autor některých modelů pro hotel Beránek v Náchodě. Pracoval také na domě tiskárny Politika na Václavském náměstí (čp. 835/ II), kde se měl věnovat zejména plastikám dětí v patře. Pravděpodobně byl také autorem portálu (dosud neidentifikovaného) domu továrníka Hesseho v Karlíně. Dále je znám jako autor náhrobků s náboženskou tématikou a dětských portrétů. Roku 1903 se mu narodil syn Vladimír, který později studoval jednak na uměleckoprůmyslové škole v Praze, jednak na akademii výtvarných umění tamtéž, aby nakonec roku 1927 přesídlil jako sochař a filmový výtvarník do Paříže.

Číst 3017 krát Naposledy změněno neděle, 13 srpen 2017 20:53