Blecha Matěj (1861 - 1919)

Architekt a stavitel Matěj Blecha, se kterým Novák nejednou spolupracoval, se narodil roku 1861 ve Štítarech u Kolína a zemřel roku 1919 v Praze a je pohřben na Olšanském hřbitově.  Byl bratrem Aloise a Josefa st. Blechy. V letech 1879 – 81 studoval nejprve na české technice v Praze, poté na vídeňské technické univerzitě a taktéž na tamní Akademii. Absolvoval také uměleckoprůmyslová studia v Darmstadtu. Ve Vídni také působil jako stavitel.

Od roku 1890 pracoval jako společník svých bratrů v úspěšně zavedeném karlínském podniku jeho otce Josefa. Po smrti bratra Josefa roku 1900 převzal s druhým bratrem Aloisem celý podnik. Kromě Prahy se jeho stavitelské umění prokázalo i v Itálii, Srbsku, Polsku, Maďarsku, Indii a Německu.

Spolu s Josefem Fantou obdržel roku 1906 rytířský řád císaře Františka Josefa za zásluhy o výstavbu studentské koleje na Novém Městě pražském. Na výstavě architektury a inženýrství roku 1898 znovu postavil spolu s Josefem Sochorem pavilon pro Maroldovo panorama (autorem prvního pavilonu byl Jiří Justich). V letech 1900 – 02 stavěl palác Pražské úvěrové banky, na jejíž štukové výzdobě interiéru se také podílel Karel Novák, doporučený Celdou Kloučkem, jehož dílem je fasáda stavby. V roce 1902 se Novák ještě se svým tehdejším společníkem Pekárkem stali autory sochařské výzdoby majestátního pomníku Josefa Blechy (otce), jehož architektonické řešení dodal sám Matěj Blecha. Novák zhotovil podle Blechova návrhu náhrobek Aloise Blechy (bratra) pro olšanské hřbitovy. Tento náhrobek působí intimnějším dojmem a projevuje se na něm výrazněji dynamika secesní florální dekorace. Téhož roku, r. 1903, postavil M. Blecha na pražském Senovážném náměstí Grabův dům, jehož fasády se ujal Karel Novák.

Spolupráce Blechy s Novákem byla evidentně velmi úspěšná, neboť hned roku 1904 byla Novákovi svěřena výzdoba Blechova vlastního domu čp. 235/II na Masarykově nábřeží. Roku 1905 Novák opatřuje bohatou štukovou dekorací Blechovu stavbu činžovního domu poslance Rožánka na tehdejší Mikulášské třídě. Mezi lety 1905-1906 vznikl opět za součinnosti s Novákovým podnik dům tiskárny. V roce 1914 se Novák několika reliéfy podílel na výzdobě interiéru pražského paláce Koruna, na němž Blecha také spolupracoval. V období let 1909 – 12 se Blechovým hlavním spolupracovníkem stal architekt Emil Králíček, s nímž vystavěl celou řadu soukromých vil a domů. Blechův styl se díky Králíčkovi obohatil o nové kubistické tvarosloví.

Číst 3335 krát Naposledy změněno neděle, 13 srpen 2017 20:28