Období devastace

Převzetím sochařského atelieru do státního majetku v padesátých letech 20. století došlo k zániku jeho činnosti a postupné devastaci nemovitostí a zahradní architektury, do této doby sloužící jako výstavní prostory všech sochařských děl zde realizovaných. (Ale také k pronájmu prostor filmovému atelieru Barrandov pro natáčení scén např. pro film Modrý závoj s K. Högerem)

Ihned po převzetí jej dostal (od roku 1950 až do roku 1957) do užívání podnik Výstavnictví, podnik místního průmyslu Praha.

Následně jej Krátký film - Studio Bratři v triku (viz kapitola historie) užíval až do roku 1989.

 

Foto ze zahrady

Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Nika II
Nika II
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Nika
Nika
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik