Období devastace

Převzetím sochařského atelieru do státního majetku v padesátých letech 20. století došlo k zániku jeho činnosti a postupné devastaci nemovitostí a zahradní architektury, do této doby sloužící jako výstavní prostory všech sochařských děl zde realizovaných. (Ale také k pronájmu prostor filmovému atelieru Barrandov pro natáčení scén např. pro film Modrý závoj s K. Högerem)

Ihned po převzetí jej dostal (od roku 1950 až do roku 1957) do užívání podnik Výstavnictví, podnik místního průmyslu Praha.

Následně jej Krátký film - Studio Bratři v triku (viz kapitola historie) užíval až do roku 1989.

 

Foto ze zahrady

Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Nika II
Nika II
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru