Období devastace

Převzetím sochařského atelieru do státního majetku v padesátých letech 20. století došlo k zániku jeho činnosti a postupné devastaci nemovitostí a zahradní architektury, do této doby sloužící jako výstavní prostory všech sochařských děl zde realizovaných. (Ale také k pronájmu prostor filmovému atelieru Barrandov pro natáčení scén např. pro film Modrý závoj s K. Högerem)

Ihned po převzetí jej dostal (od roku 1950 až do roku 1957) do užívání podnik Výstavnictví, podnik místního průmyslu Praha.

Následně jej Krátký film - Studio Bratři v triku (viz kapitola historie) užíval až do roku 1989.

 

Foto ze zahrady

Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Lvi fontana
Lvi fontana
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Nika
Nika
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras