Období devastace

Převzetím sochařského atelieru do státního majetku v padesátých letech 20. století došlo k zániku jeho činnosti a postupné devastaci nemovitostí a zahradní architektury, do této doby sloužící jako výstavní prostory všech sochařských děl zde realizovaných. (Ale také k pronájmu prostor filmovému atelieru Barrandov pro natáčení scén např. pro film Modrý závoj s K. Högerem)

Ihned po převzetí jej dostal (od roku 1950 až do roku 1957) do užívání podnik Výstavnictví, podnik místního průmyslu Praha.

Následně jej Krátký film - Studio Bratři v triku (viz kapitola historie) užíval až do roku 1989.

 

Foto ze zahrady

Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Nika
Nika
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu