Období devastace

Převzetím sochařského atelieru do státního majetku v padesátých letech 20. století došlo k zániku jeho činnosti a postupné devastaci nemovitostí a zahradní architektury, do této doby sloužící jako výstavní prostory všech sochařských děl zde realizovaných. (Ale také k pronájmu prostor filmovému atelieru Barrandov pro natáčení scén např. pro film Modrý závoj s K. Högerem)

Ihned po převzetí jej dostal (od roku 1950 až do roku 1957) do užívání podnik Výstavnictví, podnik místního průmyslu Praha.

Následně jej Krátký film - Studio Bratři v triku (viz kapitola historie) užíval až do roku 1989.

 

Foto ze zahrady

Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Nika II
Nika II
Nika
Nika
Obnova teras
Obnova teras
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče