Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Prvním takovým záměrem naplňující částečně tento uvažovaný cíl je projekt hotelového objektu s kongresovým zařízením s gastronomickým zázemím pro hotelové hosty i veřejnost. Při multifunkčním vybavení kongresových sálů pak i s možností pořádání kulturních akcí, koncertů,výstav atd. Propojení vnitřních  restaurací  se zahradní plochami je přínosem k oživení celého areálu.

I v tomto projektu je zachován záměr využití zahradních ploch k trvalé výstavě původních sochařských děl z doby trvání sochařského atelieru a i  prací sochařů současné generace. Architektonické ztvárnění hotelového zařízení ve svém vývoji od secesního projektu ing. Arch. Fišery přes další studie je završeno zdařilým projektem architektů do. Arch. J. Štempla spolu s arch. Tesařem.

Postupná řešení jsou přílohou v  galerii.

Dalším uvažovaným záměrem je vybudování domova seniorů s poskytováním veškeré potřebné zdravotní péče. Vlastní náplň, kategorie pacientů a z toho vyplývající potřebná zařízení, vybavenosti zázemí s propojením na využití zahrad jsou předmětem současného průzkumu. I tomto případě lze plně využít architektonický projekt  s dopracováním arch. J. Štemla, Tesaře.

Další možnosti využití areálu, kanceláře, školské zařízení ponechávám v pozadí těchto shora uvedených záměrů.

Číst 4043 krát Naposledy změněno pátek, 20 červen 2014 11:10

Foto ze zahrady

Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Obnova teras
Obnova teras
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Vykopaná torza
Vykopaná torza