Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Prvním takovým záměrem naplňující částečně tento uvažovaný cíl je projekt hotelového objektu s kongresovým zařízením s gastronomickým zázemím pro hotelové hosty i veřejnost. Při multifunkčním vybavení kongresových sálů pak i s možností pořádání kulturních akcí, koncertů,výstav atd. Propojení vnitřních  restaurací  se zahradní plochami je přínosem k oživení celého areálu.

I v tomto projektu je zachován záměr využití zahradních ploch k trvalé výstavě původních sochařských děl z doby trvání sochařského atelieru a i  prací sochařů současné generace. Architektonické ztvárnění hotelového zařízení ve svém vývoji od secesního projektu ing. Arch. Fišery přes další studie je završeno zdařilým projektem architektů do. Arch. J. Štempla spolu s arch. Tesařem.

Postupná řešení jsou přílohou v  galerii.

Dalším uvažovaným záměrem je vybudování domova seniorů s poskytováním veškeré potřebné zdravotní péče. Vlastní náplň, kategorie pacientů a z toho vyplývající potřebná zařízení, vybavenosti zázemí s propojením na využití zahrad jsou předmětem současného průzkumu. I tomto případě lze plně využít architektonický projekt  s dopracováním arch. J. Štemla, Tesaře.

Další možnosti využití areálu, kanceláře, školské zařízení ponechávám v pozadí těchto shora uvedených záměrů.

Číst 2571 krát Naposledy změněno pátek, 20 červen 2014 11:10

Foto ze zahrady

Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Nika II
Nika II
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Pod pergolou
Pod pergolou
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Lvi fontana
Lvi fontana
Nika
Nika