Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Prvním takovým záměrem naplňující částečně tento uvažovaný cíl je projekt hotelového objektu s kongresovým zařízením s gastronomickým zázemím pro hotelové hosty i veřejnost. Při multifunkčním vybavení kongresových sálů pak i s možností pořádání kulturních akcí, koncertů,výstav atd. Propojení vnitřních  restaurací  se zahradní plochami je přínosem k oživení celého areálu.

I v tomto projektu je zachován záměr využití zahradních ploch k trvalé výstavě původních sochařských děl z doby trvání sochařského atelieru a i  prací sochařů současné generace. Architektonické ztvárnění hotelového zařízení ve svém vývoji od secesního projektu ing. Arch. Fišery přes další studie je završeno zdařilým projektem architektů do. Arch. J. Štempla spolu s arch. Tesařem.

Postupná řešení jsou přílohou v  galerii.

Dalším uvažovaným záměrem je vybudování domova seniorů s poskytováním veškeré potřebné zdravotní péče. Vlastní náplň, kategorie pacientů a z toho vyplývající potřebná zařízení, vybavenosti zázemí s propojením na využití zahrad jsou předmětem současného průzkumu. I tomto případě lze plně využít architektonický projekt  s dopracováním arch. J. Štemla, Tesaře.

Další možnosti využití areálu, kanceláře, školské zařízení ponechávám v pozadí těchto shora uvedených záměrů.

Číst 3816 krát Naposledy změněno pátek, 20 červen 2014 11:10

Foto ze zahrady

Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Lvi fontana
Lvi fontana
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Nika
Nika
Pod pergolou
Pod pergolou
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik