Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Nika II
Nika II
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Lvi fontana
Lvi fontana
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Obnova teras
Obnova teras
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Pod pergolou
Pod pergolou
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly