Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Vykopaná torza
Vykopaná torza
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Obnova teras
Obnova teras