Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Nika
Nika
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger