Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Nika
Nika
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru