Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Nika II
Nika II
Obnova teras
Obnova teras
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)