Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Obnova teras
Obnova teras
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Nika
Nika
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování