Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Nika II
Nika II
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Pod pergolou
Pod pergolou
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Obnova teras
Obnova teras