Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Vykopaná torza
Vykopaná torza
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Nika II
Nika II
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru