Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Lvi fontana
Lvi fontana
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Pod pergolou
Pod pergolou
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek