Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Vodník (autor Ladislav Šaloun) s restaurátorem K. Kudrnou
Obnova teras
Obnova teras
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Lvi fontana
Lvi fontana
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Pod pergolou
Pod pergolou
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)