Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Obnova teras
Obnova teras
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Nika II
Nika II
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování