Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Nika II
Nika II
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Nika
Nika
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Obnova teras
Obnova teras
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Lvi fontana
Lvi fontana
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek