Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Nika II
Nika II
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Lvi fontana
Lvi fontana
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek