Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Nika II
Nika II
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Lvi fontana
Lvi fontana
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek