Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Lvi fontana
Lvi fontana
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Obnova teras
Obnova teras
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Vinný sklípek za pergolou (při převzetí)
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek