Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Uložiště vykopávek
Uložiště vykopávek
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Lvi fontana
Lvi fontana
Obnova teras
Obnova teras
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Vodnik, autor Ladislav Stehlik
Pod pergolou
Pod pergolou
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)
Pergola s antickými sloupy (při převzetí)