Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Lvi fontana
Lvi fontana
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Radegast zhotovený v ateliéru K. Nováka, autor A. Polášek
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Přestavba atelieru s plánovanou dostavbou od J. Stempela
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Vykopaná torza
Vykopaná torza
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Vinný sklípek za pergolou (při rekonstrukci)
Zcela zlikvidované oplocení
Zcela zlikvidované oplocení
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Nika II
Nika II
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Schodiště na horní terasy
Schodiště na horní terasy
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras