Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Na zahradě při natáčení filmu Modrý závoj. V popředí H. Vítová, na terase stojí K. Höger
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Nika II
Nika II
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Zahrada při převzetí od původních majitelů. Do té doby sloužila jako skládka suti a odpadu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Celkový pohled - pergola s antickými sloupy
Lvi fontana
Lvi fontana
Vstup do horních teras
Vstup do horních teras
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
G. Jovanovič a B. Stehlík před sochou Vuka Karadžiče
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
K. Kudrna v ateliéru při restaurování sochy Karla IV
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Celkový pohled na zahradu a ateliér se sochou Radegasta
Terasa s vystavnimi vitrínam
Terasa s vystavnimi vitrínam