Budoucnost

Budoucí využívání areálu je limitováno jednak snahou zachování původního záměru sochaře Karla Nováka - zahrady a budov k umělecké tvorbě v čemž pokračovalo i období Krátkého filmu a současně vložit záměr v celkovém oživení v novém poslání s trvalou připomínkou dynamického života předchozích let. Z toho pak vyplývá téměř povinnost znovuvtažení široké veřejnosti dovnitř projektovaného záměru budoucího vytížení areálu.

Foto ze zahrady

Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Lví fontána a terasy při převzetí objektu
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Rekonstrukce sochařských ateliérů
Nika II
Nika II
Nika
Nika
BudoucnostStudie přestavby atelieru
BudoucnostStudie přestavby atelieru
Vchod do hornich teras
Vchod do hornich teras
Obnova teras
Obnova teras
Lvi fontana
Lvi fontana
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Oprava opěrných zdí podle původního stavu
Studie přestavby atelieru
Studie přestavby atelieru
Americký buldog [autor Stehlík]
Americký buldog [autor Stehlík]
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Původní foto kašny s vodníkem a oplocením
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Převoz vykopaného sochařského díla k restaurování
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Váza před plastikou K. Nováka. Relief s andělíčky pro kostel v Malholticích u Hranic
Pohled do pergoly
Pohled do pergoly